Uppsökande verksamhet

Varje år besöker RG Aktiv Rehabilitering (RG) cirka 120 personer med en nyförvärvad ryggmärgsskada. De som gör besöken på sjukhusen är förebilder, det vill säga personer som själva lever med en ryggmärgsskada och som kan lyssna och vid behov förmedla sina egna erfarenheter om vägen framåt. Förebilden kallas för uppsökare och vi kallar besöket på sjukhuset för ett uppsök.

Hur går ett uppsök till?

RG:s uppsökare träffar patienter med nyförvärvade ryggmärgsskador på sjukhuset. Uppsöken är ideella och uppsökarens syfte är att stötta personen i den krisdrabbade situation som personen befinner sig i. Uppsök kan ske som individuella möten eller i grupp. Det finns också möjlighet att ses digitalt då fysiska möten av någon orsak inte är möjliga.

Patientens behov styr samtalets innehåll. Det faktum att uppsökaren har en liknande skada skapar förtroende. I mötet blir det tydligt för patienten att det finns ett aktivt och innehållsrikt liv som väntar längre fram, med större möjligheter än vad som kanske går att förstå i stunden. Under ett uppsök kan patienten få information som kan underlätta vardagen efter sjukhusvistelsen, om exempelvis RG:s kurser och läger, föreningar och nätverk samt möjligheten att efter hemkomst få kontakt med en förebildscoach.

Kontakt mellan sjukhus, patienten och RG

RG har kontaktpersoner på alla de sjukhus som bedriver nationellt högspecialiserad vård för personer med ryggmärgsskada, samt på flera regionsjukhus. Patienter som drabbats av en ryggmärgsskada eller anhöriga kan antingen fråga personalen på avdelningen om de kan kontakta RG eller höra av sig direkt till uppsökarkoordinatorerna (kontaktuppgifter finns längre ner på sidan).

Av sekretesskäl lämnar sjukhuspersonalen aldrig ut personuppgifter till RG utan det är upp till patienten att lämna ut adressuppgifter för att kunna få vidare information om RG:s aktiviteter eller vidare kontakt med uppsökare.

Om patienten stannar en längre tid på sjukhuset kan den träffa uppsökaren flera gånger, eller flera olika uppsökare. Även anhöriga har möjlighet att träffa uppsökare.

Under ett uppsök informerar uppsökaren också om RG:s kurser och läger och om möjligheten att få kontakt med en förebildscoach.

Vill du komma i kontakt med en uppsökare?

Om du är intresserad av att komma i kontakt med en uppsökare är du välkommen att höra av dig till våra uppsökarkoordinatorer Katarina och Sebbe så hjälper de dig att förmedla kontakten.

Kontaktperson

Katarina Braunerhjelm & Sebastian Forsén