Söka bidrag till RG-aktivitet

För dig som vill söka ekonomiskt bidrag för RG:s aktiviteter har vi samlat våra bästa tips på den här sidan.

Möjligheterna till ekonomiskt bidrag för rehabilitering utanför den officiella vårdkedjan ser olika ut i landet, beroende på vilken region man tillhör. Börja alltid med att kontakta en kurator på din sjukvårdsenhet och se om de kan hjälpa dig. Om du har en privat försäkring som täcker din skada kan du höra med försäkringsbolaget om de kan betala din RG-aktivitet.

Alternativt så finns det också fonder och stiftelser där man kan söka medel som privatperson. Här nedan får du tips på fonder och stiftelser som kan vara aktuella.

Denna sida uppdateras en gång om året. Om du märker att något på sidan inte stämmer, eller om du har tips på andra fonder/stiftelser får du gärna kontakta oss: kansliet@rgaktivrehab.se

OBS! Gå alltid in på respektive organisations hemsida för att läsa mer och se om den är aktuell för just din situation.

Bidragsstiftelsen

https://bidragsstiftelsen.se/

Bidragsstiftelsen delar ut bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan handla om pengar till utbildning, en resa, något hjälpmedel, ett specialanpassat sportredskap eller något annat som samhället inte står för.

Fredrika Bremer

https://fredrikabremer.se/

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser ger bidrag till behövande kvinnor för bidrag till utbildning, vård och rekreation.

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne

https://www.anderssonsminne.se/

Anderssons minne utdelar bidrag till personer som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet. Bidrag utbetalas för åtgärder för behov orsakade av långa eller svåra sjukdomar.

Carlastiftelsen

https://carlastiftelsen.com/

Carlastiftelsen ger bidrag till personer med förvärvade neurologiska skador och deras anhöriga med ändamålet att främja en god livskvalité. Bidrag kan sökas för valfri aktivitet som kan sätta guldkant på vardagen och/eller vid behov av ekonomiskt stöd på grund av en förändrad livssituation.

Stiftelsen Kungafonden

https://kungafonden.se/

Kungafonden är en stiftelse som ger ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamheten inom Polisen, Kustbevakningen respektive Tullverket. Fondens verksamhet syftar i första hand till att rehabilitera personer som drabbats av skada eller sjukdom men också till att förbättra möjligheterna för dessa till ett väl fungerande liv.

Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond

https://wmlundgren.se/understodsfonden/

Understödsfonden delar ut bidrag till behövande privatpersoner.

Änggårdsstiftelsen

http://www.anggardsstiftelsen.se/

Stiftelsen lämnar bidrag till fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsenedsatta. Bidrag ges till studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation.

Bidrag ges främst till de med förflyttningssvårigheter i Västra Götaland, Halland, Jönköpings- och Värmlands län.

Oskar, Mathilda och Gottfrid Mattsons Stiftelse

https://stiftelsemedel.se/oskar-mathilda-och-gottfrid-mattssons-stiftelse/

Stiftelsens syfte är att främja kulturella, välgörande och sociala ändamål såsom vård av behövande ålderstigna eller sjuka människor och andra behövande, för vård och uppfostran eller för teknisk eller annan likvärdig utbildning av ungdomar och för hjälp till sjuka eller behövande trotjänare.

Föreningen FVO

https://www.foreningenfvo.se/

Föreningen FVO är en ideell förening som förmedlar bidrag till personer med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer.

Du kan söka fondmedel exempelvis till tandvård, glasögon, barnens behov, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter. I vissa fall kan du p.g.a. hälsoskäl också söka bidrag till rekreation i varmare klimat i Europa.

Personskadeförbundet RTP

https://rtp.se/medlem/fonder-och-stipendier/

Man behöver vara medlem i Personskadeförbundet RTP i minst två år innan man kan söka. Går att söka för rehab och annat som underlättar vardagen.

Sunnerdahls Handikappfond

https://sunnerdahls-handikappfond.se/

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar upp till 30 år med olika typer av funktionsnedsättning. Bidragsgivningen till enskilda personer domineras av bidrag till rekreations- och rehabiliteringsresor samt av ekonomisk hjälp för anskaffning av utrustning och hjälpmedel. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, region eller kommun.

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering

http://svcr.se/

Hjälpmedel för att underlätta vardagslivet, exempelvis:
• Cykel, dator eller vitvaror
• Specialanpassade madrasser, stolar eller bord
• Studier, utbildning, körkortsutbildning eller gymkort

De tipsar även om ytterligare fonder/stiftelser: https://www.svcr.se/andra-bidragsmojligheter

Doktor Felix Neuberghs stiftelse

http://www.felixneubergh.se/behovande/

Fler länksamlingar

Länsstyrelsernas Stiftelsedatabas

Helhetsdoktorn.nu: Fonder där du kan söka bidrag

Region Stockholms donationsstiftelser

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Kontaktperson