RG:s kurs- och lägerverksamhet

RG Aktiv Rehabilitering (RG) arrangerar flera olika typer av kurser, läger och utbildningar där den gemensamma nämnaren är att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

Kursverksamheten

Alla RG:s kurser och läger utgår från RG:s metod Aktiv Rehabilitering, vilket innebär att vi:

  • använder oss av förebilder som kursdeltagarna kan identifiera sig med
  • fokuserar på möjligheterna (och inte begränsningarna)
  • genomför kurser och läger i den miljö vi lever i, det vill säga en vardagsmiljö
  • använder fysisk träning som ett verktyg
  • ser mötet mellan människorna på kurserna och det som händer i den processen som en viktig del av innehållet.

Kurser för vuxna

RG har kurser för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar på både grundnivå och på fortsättningsnivå. Kurserna ger bra verktyg för att kunna leva ett mer självständigt och aktivt liv.

Läger för barn och ungdomar

På RG:s läger får barn och ungdomar, och för yngre barn även deras familjer, vara i ett positivt sammanhang där de får träffa andra i samma ålder och situation. Lägren ger en chans att utvecklas genom träning och ny kunskap, för att bli mer självständig och få bättre förutsättningar att leva ett aktivt liv.

Utbildningar för organisationer

RG erbjuder utbildningar för dem som i sitt jobb kommer i kontakt med rullstolsanvändare och dem som vill få en bättre förståelse för hur exempelvis utformningen av offentliga miljöer påverkar personer med funktionsnedsättningar.

Övriga aktiviteter

RG erbjuder även andra typer av aktiviteter för medlemmar. Alla aktiviteter bygger på vår metod Aktiv Rehabilitering, oavsett om det är en digital föreläsningsserie eller en fysisk träff någonstans i Sverige.