RG Aktiv Start

Projekt RG Aktiv Start sjösattes den 1 september 2022 och avslutas 31 augusti 2025. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Projektet syftar till att åstadkomma en ny form för uppsökande verksamhet som är anpassad efter dagens förutsättningar. Målet är att uppsökarorganisationen ska bestå både av förebilder med ryggmärgsskada (inklusive höga skador) och förebilder för anhöriga. Projektet ska bl.a. utveckla nya uppsökaraktiviteter som ökar patientens tillgång till Aktiv Rehabilitering, så att man redan under sjukhusvistelsen kan ta hänsyn till individens kommande behov i den vardag som hen ska återgå till.

Projektet ska resultera i att samtliga patienter som drabbas av en ryggmärgsskada och deras anhöriga får möjlighet att träffa en förebild vid ett eller flera tillfällen under sjukhusvistelsen. Möjligheten att träffa en förebild som matchar individen är betydligt större om digitala uppsök erbjuds som komplement till de fysiska. Att anhöriga ges möjlighet att träffa förebilder, både med och utan ryggmärgsskada, och orientera sig i sin nya situation gynnar givetvis både den anhöriga och den ryggmärgsskadade personen. Lokala aktiviteter i Aktiv Rehabilitering finns på de orter som har NHV och bedrivs som en del av den uppsökande verksamheten. Det ska vara tydligt för både patient och anhörig vilka möjligheter till stöd som finns för fortsatt rehabilitering efter utskrivning.

I projektansökan finns mer information.

Projektgrupp

De som jobbar i projektet är:

Elin Goude-Öhgren – projektledare
Veronika Lyckow– projektledare
Madde Bille – utvecklingsansvarig
Erik Berndtsson – utvecklingsansvarig
Bibban Braunerhjelm – uppsökarkoordinator
Sebastian Forsén – uppsökarkoordinator
Henrik Mösenbacher – kommunikatör

Kontaktuppgifter till projektdeltagarna hittar du här »

Arbetsgrupper

Projektet kommer ha arbetsgrupper där du har möjlighet att bidra till utvecklingen i projektet.
Vi har en arbetsgrupp för dig som är uppsökare i någon av de fyra NHV regionerna och en arbetsgrupp för dig som anhörig till en person med ryggmärgsskada.

Är du intresserad av att vara med i arbetsgrupper eller har frågor om projektet kontakta projektledaren:

Elin Öhgren Goude
E-post: elin.goude-ohgren@rgaktivrehab.se
Telefon: 0736-499 655

Samarbetspartner

RG har följande samarbetspartner i projektet RG Aktiv Start.

  • Stiftelsen Spinalis
  • Ryggmärgsskadecentrum Göteborg
  • Umeå Universitetssjukhus
  • Akademiska sjukhuset Uppsala
  • Karolinska University Hospital, Department of Neurology
  • Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US i Linköping
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Högsbo sjukhus
  • Skånes universitetssjukhus (SUS)
  • Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Stockholms län (NSPH Stockholm)