Fokus på att skapa ett långt och hälsosamt liv med ryggmärgsskada.

Se våra inplanerade kurser

Retrokurs

Retrokursen är en chans för dig som levt länge med din ryggmärgsskada att skaffa dig ny kunskap och få ett nytt tänk.

Det kostar på för både kropp och själ att ha en ryggmärgsskada. Leder slits och börjar värka. Rörligheten blir inskränkt. Cirkulationen blir sämre och huden skörare och känsligare. På retrokursen får du tips och råd av Sveriges mest kompetenta föreläsare om hur du kan undvika de vanligaste problemen. Du får också veta hur du kan öka livskvalitén och din självständighet.

Vi inbjuder dig som har haft en ryggmärgsskada i minst åtta år och som använder rullstol eller är gående. Genom individuell vägledning via hälsosamtal, enkla funktionella tester samt föreläsningar som varvas med praktiska pass vill vi ge dig inspiration och motivation till ett friskare och aktivare liv.

Retrokursen består av två kurstillfällen med handledd egenträning däremellan. Nästa Retrokurs planeras till 2025. 

Kontaktperson

Ger otroligt mycket bra kunskap och inspiration!

deltagare

Deltagare Retrokurs 2025

Datum: vår och höst 2025
Plats: Bosön, Stockholm
Målgrupp: Du som levt med din ryggmärgsskada minst 8 år.