Rehab med RG

Träning är en viktig del i rehabiliteringen för dig som lever med en ryggmärgsskada eller under liknande förutsättningar. Att träna sin styrka, kondition, rörlighet, teknik och balans är en förutsättning för att klara förflyttningar, rullstolskörning och gång på ett bra sätt i vardagen.

En bro mellan vården och vardagen

Att bli så självständig som möjligt är inte bara målsättningen med rehabilitering – det är dessutom en grundläggande rättighet. RG Aktiv Rehabilitering (RG) fungerar som en bro tillbaka till livet för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

För att du ska få en uppfattning om hur självständig du kan bli krävs att du träffar andra med liknande fysiska förutsättningar. I RG:s verksamhet är det förebilder som lever med dessa typer av skador/diagnoser som är nyckelfigurer. Det är personer som är specialiserade på att förmedla hur du tillgodogör dig de förmågor som krävs för att du verkligen ska kunna ta befäl i ditt liv. De bidrar med erfarenhet, kunskap, inspiration och motivation i din livssituation.

Vårt utbud av rehabträning

Du kan ta del av RG:s rehabverksamhet på olika sätt: