Stöd för anhöriga

15 februari, 2024

Är du anhörig till någon med ryggmärgsskada?

Du kan få stöd från RG genom träffar för anhöriga – det finns både digitala träffar och fysiska träffar på fyra sjukhus runt om i Sverige.

Under träffen får du träffa RG:s förebilder (både andra anhöriga och personer som lever med ryggmärgsskada) som delar med sig av sin kunskap och öppnar upp för samtal och frågor. Som deltagare väljer du själv om du bara vill lyssna, ställa frågor och/eller dela med dig av dina erfarenheter till andra i en liknande situation.

Information om de digitala träffarna hittar du här »

På följande orter och datum kommer fysiska träffar arrangeras av RG under våren 2024:

Region Skåne: Orup/Lund 12 mars och 28 maj
Västra Götalandsregionen: Sahlgrenska/Högsbo 29 februari och 2 maj
Region Västerbotten: Vi hänvisar i dagsläget till den Digitala Anhörigträffen den 23 april

Om du är intresserad av att delta i någon av dessa fysiska träffarna kan du höra av dig till uppsokare@rgaktivrehab.se.

I region Stockholm samarbetar vi med Aleris Rehab Station och Stiftelsen Spinalis och erbjuder regelbundet träffar för anhöriga. Vårens datum är 20 februari och 7 maj. Mer information finns på Aleris Rehab Stations Facebook-sida.