Ledarutbildning

RG Aktiv Rehabilitering (RG) utbildar alla våra ideella ledare.

I dagsläget finns två typer av utbildningar: en för alla som engagerar sig i RG:s verksamhet och en certifierad utbildning för friluftsledare.

Ledarutbildning för engagerade i RG:s verksamhet

Alla som engagerar sig ideellt inom RG ger vi möjligheten att gå våra olika utbildningar. Vare sig du är ledare på en kurs eller inom friluftsliv, är uppsökare eller sitter i styrelsen vill vi att du ska känna dig trygg i din roll.

Våra utbildningar syftar till att du ska känna till RG:s organisation, ha kunskap i de olika rörelsenedsättningar RG arbetar med och ha en grundläggande kunskap i ledarskap. Vi ger också våra ledare möjlighet att fördjupa sina kunskaper i interkulturell kompetens, rullstolslära, kommunikation och bemötande samt inom paddling och skridskokälke.

Vi erbjuder en ledarutbildning i tre steg. Steg 1 ska alla som är aktiva inom RG ha genomgått. Du har sedan möjlighet att fördjupa dig genom steg två och tre i vår ledarutbildning.

Utöver dessa teoretiska utbildningar genomför vi i samband med kurser, läger och friluftsaktiviteter fysiska utbildningsdelar. De fysiska delarna innehåller tex förflyttningsträning, att leda en grupp och bemötande. Utbildningarnas syfte är delvis att informera och utbilda, så att nya ledare känner sig trygga och erfarna ledare är uppdaterade. En annan viktig del är att skapa en gruppkänsla och ett positivt arbetsklimat.

Om du är intresserad av att vara ledare på kurser och läger finns mer information här »

Kajakledarutbildning

Den certifierade friluftsledarutbildningen vänder sig både till dig som vill vara med som ledare i pågående friluftsverksamheter och till dig som vill starta upp liknande verksamhet på din ort. Utbildningen är också en bra vidareutbildning om du redan är aktiv kajakledare i till exempel Friluftsfrämjandet eller en kanotklubb och vill lära dig hur du kan anpassa paddling för personer med fysisk funktionsnedsättning.