Intressepolitik

RG Aktiv Rehabilitering (RG) bedriver idéburen verksamhet som skapar förutsättningar för god livskvalité för människor med funktionsnedsättningar. Genom påverkansarbete förmedlar vi kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer och samhället i stort.

I princip all RG:s verksamhet sker som ett komplement till sjukvården genom att vi rehabiliterar individer och utbildar personer inom professionen kring vår målgrupp. Vi sprider även kunskap och information till allmänheten genom våra aktiviteter.

Rehabilitering betyder ordagrant att återskapa en förmåga. Idag sker den första delen i rehabiliteringen inom vården. Men fullständig rehabilitering – fysisk och mental – för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv tar oftast betydligt längre tid. RG tar vid efter vården och våra förebilder bidrar med nödvändig kunskap, träning och erfarenhetsutbyte. Det leder till ökad självständighet och självkänsla och därmed också förmåga att delta i samhället på lika villkor. Dessutom kan den kunskap och erfarenhet som förebilderna förmedlar gör det lättare att undvika sekundära komplikationer (t.ex. smärta, övervikt, depression), arbetslöshet och dylikt. Detta vinner alla på – individen, anhöriga och samhället.

De av RG:s ledare som inte är förebildsledare är ofta fysioterapeuter, rehab-instruktörer, eller andra som möter målgruppen genom sin profession. Den erfarenhet och kunskap som de tar med sig tillbaka till sin arbetsplats efter att ha deltagit i RG:s verksamhet tar många år att skaffa sig inom yrket. På så sätt ökar vi också kunskapen hos professionen.

RG:s styrelse har arbetat fram en intressepolitisk agenda för att tydliggöra föreningens ståndpunkt i några specifika frågor och områden som berör förutsättningarna för föreningens målgrupp. Agendan visar föreningens formella inställning i varje fråga, både internt och externt. Har du synpunkter eller förslag på fler områden där föreningen borde ha en uttalad åsikt? I så fall är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen och berätta.

Läs mer om RG:s intressepolitiska agenda:

Intressepolitisk agenda »