Insiktsutbildning

Hur upplevs samhället av den som sitter i rullstol? Vilka dagliga hinder möts man av när man lever med en fysisk funktionsnedsättning och hur kan ni som organisation möta era kunder, medlemmar eller besökares behov? Är din verksamhet inkluderande eller exkluderar den vissa samhällsgrupper?

RG hjälper dig och din organisation att få insikt i tillgänglighetsfrågor utifrån ett brukarperspektiv. Efter närmare 40 år har vi god erfarenhet av att utbilda personer i rullstolsanvändande, tillgänglighetsfrågor och Aktiv Rehabilitering.

På RG:s utbildningar får du själv prova att ta dig fram med rullstol i olika vardagsmiljöer. Teori varvas med praktik och dialogen anpassas efter era behov.

Bland våra uppdragsgivare finns bland annat Trafikkontoret Stockholm, STF Ingenjörsutbildning och SWECO.

Kontaktperson

Kursledaren får toppbetyg liksom utbildningen.

Gatu-parkavdelningen Vallentuna kommun 2018