Information till anhöriga

Som anhörig till någon som drabbats av en ryggmärgsskada befinner du dig plötsligt i en ny situation, som kan vara både skrämmande och förvirrande. Då kan det vara till stor hjälp att få möjlighet att prata med någon som har liknande erfarenheter.

Varje år besöker RG Aktiv Rehabilitering (RG) cirka 120 personer med en nyförvärvad ryggmärgsskada. De som gör besöken på sjukhusen är förebilder, det vill säga personer som själva lever med en ryggmärgsskada och som kan lyssna och vid behov förmedla sina egna erfarenheter om vägen framåt. Förebilden kallas för uppsökare och vi kallar besöket på sjukhuset för ett uppsök. RG:s uppsökarnätverk finns över hela landet och har regelbunden kontakt med universitetssjukhusens ryggmärgsskadeavdelningar.

Stöd för anhöriga

Ett liknande nätverk av anhöriga till personer med ryggmärgsskada är under uppbyggnad. Genom RG kan du som anhörig få kontakt med en anhöriguppsökare som varit i en liknande situation som du, som lyssnar och kan dela sina erfarenheter. Vi erbjuder också digitala träffar för anhöriga. Under träffarna får du träffa RG:s förebilder (både andra anhöriga och personer som lever med ryggmärgsskada) som delar med sig av sin kunskap och öppnar upp för samtal och frågor. Som deltagare väljer du själv om du bara vill lyssna, ställa frågor och/eller dela med dig av dina erfarenheter till andra i en liknande situation.

Är du intresserad av att komma i kontakt med en anhöriguppsökare är du välkommen att höra av dig till våra uppsökarkoordinatorer Madde eller Erik så hjälper de dig att förmedla kontakten. Mejla uppsokare@rgaktivrehab.se eller ring kansliet på 08-54 54 72 00.

Tips på information till anhöriga

ryggmärgsskada.se finns texter skrivna av anhöriga och till anhöriga. En systers berättelse beskriver tiden kring en olycka som orsakar en ryggmärgsskada och hur livet förändras för både de anhöriga och personen som skadat sig. Till dig som är anhörig reflekterar över en del av de känslor och tankar som kan dyka upp efter att en anhörig drabbats av en ryggmärgsskada.

Du har även möjlighet att gå med i Facebookgruppen ”Anhöriga och ryggmärgsskadade” som drivs av Spinalis. Tanken är att anhöriga och närstående till ryggmärgsskadade ska få möjlighet att utbyta tankar och idéer samt ställa frågor och få svar.

Kontaktperson