Individuell hälsocoaching

Vill du göra en livsstilsändring som till exempel att gå ner i vikt, äta bättre eller bara allmänt stämma av ditt hälsotillstånd?

Samtalen genomförs vid två tillfällen med minst tre månaders mellanrum. Vid första tillfället sätter du tillsammans med hälsocoachen upp dina mål och gör en handlingsplan för hur du ska nå målen. Vid det andra tillfället stämmer ni av hur det har gått. Formuläret som vi använder är Spinalis hälsonavigator där du bland annat får besvara olika frågor om livsstil och följa upp din vikt och ditt blodtryck.

Kontaktperson

Maria Hermelin, fysioterapeut och hälsocoach

Individuell hälsocoaching

Plats: RG-lokalen, Bosön
Kostnad: 200 kr för deltagare som betalt terminsavgift hos RG på Bosön.