Hjultorget

Vartannat år arrangerar RG Aktiv Rehabilitering (RG) hjälpmedelsmässan Hjultorget på Kistamässan i Stockholm.

Hjultorgets signum har sedan starten för 32 år sedan (då tillsammans med RTP) varit att besökarna kan prova, känna och klämma på det som hjälpmedelsmarknaden erbjuder. Utöver att rent fysiskt se och prova olika hjälpmedel finns också möjlighet att besöka en mängd intressanta föreläsningar.

Mässan vänder sig i första hand till dem som själva använder hjälpmedel men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats även för professionen. Här träffas hjälpmedelsanvändare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningsföretag samt annan personal som hanterar hjälpmedel och kan utbyta erfarenheter, lyssna på föredrag och inspireras – både av sina kunder och sina kollegor.

För mer information besök Hjultorgets hemsida: www.hjultorget.nu.