För dig med ryggmärgsskada

Varje år drabbas ca 300 personer i Sverige av en ryggmärgsskada. RG Aktiv Rehabilitering (RG) fungerar som en bro tillbaka till livet för dig med ryggmärgsskada och dina anhöriga. Här kan du få kunskap, inspiration och motivation för att lättare kunna hantera din livssituation.

Som patient med en nyförvärvad ryggmärgsskada är det ofta svårt att ta in all ny information man får på sjukhuset. Ofta är det lättare att ta till sig samma information om den kommer från en förebild, det vill säga en person som en gång varit i samma situation, som själv lever med en ryggmärgsskada och som kan förstå, ställa andra frågor och förmedla egna erfarenheter.

Varje år besöker RGs förebilder cirka 120 personer med en nyförvärvad ryggmärgsskada. Förebilden kallas för uppsökare och vi kallar besöket på sjukhuset för ett uppsök. RG:s uppsökarnätverk finns över hela landet och har regelbunden kontakt med universitetssjukhusens ryggmärgsskadeavdelningar.

Vad RG erbjuder dig med ryggmärgsskada