Engagera dig

När du engagerar dig i RG Aktiv Rehabiliterings (RG) verksamhet är vår målsättning att du ska känna att du bidrar till förändring, att du hjälper andra människor och att du själv får värdefulla kunskaper och erfarenheter. På köpet kommer många skratt, en härlig gemenskap och ett stort kontaktnät över hela landet.

Den vanligaste formen av ideellt engagemang i RG är att delta som ledare på våra kurser och läger. Men det finns andra möjligheter att bidra. Här följer några exempel på hur du kan göra skillnad.

Ledare på kurser och läger

Som ledare på våra kurser och läger är du med och stöttar kursdeltagarna och hjälper dem att utvecklas samtidigt som du skaffar dig bra erfarenheter och får vara del av ett roligt team. Läs mer här »

Uppsökare

Som uppsökare med förvärvad ryggmärgsskada träffar du nyskadade patienter på sjukhusens ryggmärgsskadeavdelningar. Mötena kan genomföras digitalt om fysiska möten av någon orsak inte är möjliga. Uppsöken sker som individuella möten eller i grupp. Uppsöken är ideella och uppsökarens syfte är att stötta i den krisdrabbade situation som personen befinner sig i. Vill du veta mera? Mejla Madde och Erik på uppsokare@rgaktivrehab.se så hör vi av oss.

Anhöriguppsökare

Som anhöriguppsökare stöttar du anhöriga till personer med nyförvärvad ryggmärgsskada. Uppsöken sker som individuella möten eller i grupp. De sker vanligtvis på sjukhuset, men kan också genomföras digitalt. Uppdraget sker på ideell basis.

Vill du veta mera? Mejla Madde och Erik på uppsokare@rgaktivrehab.se så hör vi av oss.

Internationella gruppen

RG arbetar med att sprida metoden Aktiv Rehabilitering (AR) till andra länder. Detta görs genom en grupp personer som arbetar ideellt med att skapa förutsättningar för SIDA-projekt i olika länder. Läs mer om arbetet i Internationella gruppen »

Styrelse och valberedning

En förening behöver en styrelse och då behövs en valberedning. Styrelsen fungerar som ett lag där de olika spelarna ska komplettera varandra med olika styrkor och kunskaper. Som styrelseledamot får du insikt i föreningens hela verksamhet och ekonomi och har goda möjligheter att bidra med dina erfarenheter. Valberedningen är de som letar nya kandidater och ser till att styrelsen får en bra sammansättning. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller valberedningen kan du kontakta valberedningen via e-post: valberedning@rgaktivrehab.se.

Specifika ideella insatser

Ofta har föreningen behov inom en rad olika områden där du som ideell person kan göra stor nytta och skillnad. Det kan gälla allt från att hjälpa till med enklare administrativa uppgifter till att driva ett projekt. Här följer ett antal exempel på saker som har utförts av ideella krafter:

  • driva projekt – presentera en egen idé eller var med i ett pågående projekt
  • bedriva forskning relaterad till RG:s målgrupp och/eller verksamhet
  • punktinsatser med administrativa sysslor
  • skapa dokument
  • hålla föreläsningar
  • fotografera och/eller filma
  • arbeta med hemsidan
  • fungera som bollplank till personal i olika frågor.

Ovanstående är bara förslag och exempel. Möjligheterna är oändliga. Kontakta kansliet och berätta vad som intresserar dig!