Driv

Den 1 september 2021 startar projektet Driv som beräknas pågå fram till 31 augusti 2024. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Spinalis och RG Aktiv Rehabilitering och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Driv är ett nationellt projekt. Målgruppen är i första hand personer med ryggmärgsskada och liknande förutsättningar, framför allt äldre (50+ år) och de som levt 20 år eller längre med skadan. Målgruppen är utvald eftersom forskning visar att personer med ryggmärgsskada drabbas tidigare av olika åldersrelaterade sjukdomar än den övriga befolkningen. Träningsprogrammen kommer dock att vara öppna och tillgängliga för alla med funktionsnedsättning. Aktiviteterna vänder sig även till familj och anhöriga, närstående, assistenter och i viss mån även till vårdprofessionen.

Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Detta gäller i allra högsta grad personer som lever med ryggmärgsskada. Projektet vill stödja målgruppen till bättre hälsa och förbättrade levnadsvanor.

Vad projektet vill uppnå

Projektets övergripande mål är att medverka till att målgruppen ska få bättre hälsa och bättre förutsättningar för ett aktivt liv, oavsett var i Sverige man bor. Vi vill medverka till att bryta den sociala isolering som vissa befinner sig i. Det vill vi åstadkomma genom att erbjuda ett program som kan användas för träning och friskvård och därigenom skapa förutsättningar för att må bättre.

Huvudmål:

  • Träning anpassad till målgruppen, live och ”on demand”.
  • 10-veckors hälsokurs (studiecirkel) med fokus på levnadsvanor så som träning, kost/vikt och stresshantering med avslappning/återhämtning.
  • Föreläsningar i syfte att ge inspiration och kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
  • Träffar i syfte att bryta isolering, nätverka och stärka gemenskap.

Kontakt projekt Driv

Om du har frågor om projekt Driv kan du kontakta projektledare Hanna Isaksson (hanna@spinalis.se). RG:s medarbetare Mats-Erik Bjerkefors svarar gärna på frågor om träningen i projektet (mats-erik.bjerkefors@rgaktivrehab.se).

Till projektets hemsida »