Donera till RG

Vill du bidra till ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar? Då kan du skänka pengar till RG Aktiv Rehabilitering. Du kan även välja att testamentera till RG.

Att skänka pengar till välgörande ändamål är en uppskattad julklapp, födelsedagspresent eller gåva till olika bemärkelsedagar. Alla bidrag är varmt välkomna, stora som små.

Goda skäl att donera

RG fungerar som en bro mellan vården och vardagen för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar. Patienter hinner inte lära sig allt som krävs för att få en hanterbar vardag under tiden på sjukhuset. Hos RG kan de fortsätta lära sig med hjälp av metoden Aktiv Rehabilitering (AR). Aktiv Rehabilitering sker utanför sjukhuset, i vardagen tillsammans med förebilder (personer med egen skada). Förebilder bidrar med kunskap, förståelse, verktyg och fysiska färdigheter. Metoden AR ger möjligheter att bearbeta sin nya situation och bli fri att styra sitt eget liv.

RG är en ideell medlemsförening. Det innebär att en del av vår verksamhet finansieras av bidrag från stat och landsting. Bidragen beslutas från år till år och är vanligtvis statiska, vilket innebär att de inte ökar i takt med normala kostnadsökningar utan – i bästa fall – ligger på samma nivå som tidigare. Varje år behöver föreningen därmed hitta sätt att antingen minska sina kostnader eller öka sina egna intäkter. Det försätter RG i ett tufft ekonomiskt läge och därför är alla ekonomiska bidrag mycket viktiga. Donationer till RG:s verksamhet innebär att fler personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar får möjligheter att inspireras och utveckla de färdigheter som behövs för att fullt ut vara delaktig i samhället.

Om du vill veta mer om vår verksamhet innan du donerar kan du läsa den senaste verksamhetsberättelsen »

Vad används din gåva till?

Din donation går till kurser och läger för vuxna och barn med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar, samt till den uppsökande verksamheten, där personer med egen ryggmärgsskada besöker patienter med nyförvärvad ryggmärgsskada på sjukhuset.

Några röster från deltagare i RG:s verksamhet:

”En kick för kropp och själ. Den ger hopp i livet helt enkelt.”

“Den mest motiverande och givande rehabiliteringen min ryggmärgsskadade kropp kan få.”

“Gemenskap, glädje, aktivitet, kärlek 😊. Normaliserande! Vi mår så bra av detta!”

Film från RG:s Introkurs »

Hur donerar jag?

Betala in valfritt belopp på RG:s bankgiro 5723-9329. Som meddelande skriver du GÅVA.

Hur testamenterar jag?

I ditt testamente behöver du ange RG Aktiv Rehabilitering som förmånstagare, glöm inte att även ta med organisationsnumret 815200-7962. Det är viktigt att testamentet lever upp till formkraven för att vara giltigt, t ex avseende datering, underskrift och bevittning. Kontakta gärna en jurist.

Stort tack för ditt bidrag!