För dig som är anhörig

RG arrangerar digitala träffar för dig som är anhörig till någon som drabbats av en ryggmärgsskada. Träffarna passar dig som känner ett behov av att prata eller lyssna på andra som är eller har varit i en liknande situation.

Under träffen får du träffa RG:s förebilder (både andra anhöriga och personer som lever med ryggmärgsskada) som delar med sig av sin kunskap och öppnar upp för samtal och frågor. Som deltagare väljer du själv om du bara vill lyssna, ställa frågor och/eller dela med dig av dina erfarenheter till andra i en liknande situation.

När någon drabbas av en ryggmärgsskada påverkas också många i personens närhet. Det kan kännas svårt att hantera sorg, oro och rädsla i samband med skadan. Känslor av hjälplöshet, skuld, förvirring och isolering är vanliga och det kan vara svårt att prata om allt detta med familj och vänner. Hur ska man orka att samtidigt hantera den nya situationen och allt det vardagliga? Var kan man själv få stöd och hur gör man för att hitta positiva förändringar som leder framåt?

Information och anmälan för kommande anhörigträffar finns längst ner på sidan. Anmälan öppnar ungefär en månad innan träffen. Varmt välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Katarina Braunerhjelm & Sebastian Forsén

Anhörigträffar 2024

Datum: Tisdag 23 april, 19 september & 7 november kl. 19:00
Plats: Zoom (digitalt)
Målgrupp: Anhöriga till personer som nyligen fått en ryggmärgsskada