Årsmöte 2024

Snart är det dags för RG Aktiv Rehabiliterings årsmöte!

RG:s årsmöte kommer att hållas lördagen den 20 april 2024. Mötet hålls på Bosön, men det finns även möjlighet att vara med via videomöte.

Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva samt att välja vilka som ska företräda dig i styrelsen framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 mars 2024. Skicka motioner till kansliet@rgaktivrehab.se.

Varmt välkommen!

Anmälan »

Tid: Lördagen den 20 april 2024, kl. 16

Plats: Bosön, Stockholm eller via videomöte.

Sista anmälningsdag: fredag 12 april.

Vid frågor kontakta oss på kansliet@rgaktivrehab.se eller 08-54 54 72 00.

Handlingar till årsmötet

Alla handlingar inför årsmötet läggs ut här inför mötet.