40-årsjubileum

I januari 1981 hölls det första styrelsemötet och föreningen RG Aktiv Rehabilitering bildades. Under Hjultorget 2022 firade vi att RG Aktiv Rehabilitering fyllt 40 år.

Sedan starten har föreningen utvecklat metoden Aktiv Rehabilitering, hjälpt tusentals människor till ett bättre och mer självständigt liv, bidragit till en bättre ryggmärgsskadevård i Sverige och spridit metoden och framgångarna till många andra länder.

Att nå så fantastiska resultat är inte möjligt utan alla eldsjälar, ideella ledare och medlemmar som ger av sin tid och sitt engagemang för att skapa:

Ett rikt och inspirerande liv för personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar.

Medlemskap RG

Det är medlemmarna som är RG:s styrka. Att vara medlem är första steget när du vill stötta RG:s verksamhet. Bli medlem här: www.rgaktivrehab.se/medlemskap

RG:s verksamhet under åren

En hel del av RG:s verksamhet genom åren har dokumenterats i film och bilder. Nedan hittar du några av filmerna och bilderna.

Film från Introkurs för ryggmärgsskadade 2021 »

Film från RG.s barnläger 2003 »

Film från Bosön 1992 »

Fler filmer finns på RG:s YouTube-kanal.